Pakowanie i obsługa towarów niebezpiecznych

Dla wszystkich klas towarów niebezpiecznych, w tym materiałów wybuchowych, radioaktywnych czy zakaźnych DGM świadczy następujące usługi operacyjne

Klasyfikacja i identyfikacja towarów niebezpiecznych

Pierwszym krokiem przy obsłudze towarów niebezpiecznych jest ich poprawna klasyfikacja. DGM Poland świadczy usługi z zakresu m.in.: analizy kart charakterystyki (SDS), czy klasyfikacji wg kryteriów ONZ.

Pakowanie i przepakowywanie przesyłek

W odniesieniu do aktualnych regulacji prawnych, nasi eksperci zadbają o to, aby Państwa przesyłki zostały bezpiecznie zapakowane i prawidłowo oznakowane.

Oznakowywanie i etykietowanie przesyłek

Sporządzanie dokumentacji