DGM (Dangerous Goods Management) jest wiodącą międzynarodową organizacją oraz  uznanym ekspertem w zakresie obsługi towarów niebezpiecznych.

Sieć biur DGM została założona  w 1987 roku.

 

Każdego dnia DGM opracowuje kompleksowe rozwiązania obsługi towarów niebezpiecznych dla szerokiej gamy klientów wszystkich branż (logistyka, branża chemiczna, ropa i gaz, branża energetyczna, spedycje, transport lotniczy, transport drogowy, transport morski).

 

Działania DGM oparte są na wykonywaniu usług zgodnie z międzynarodowymi standardami i przepisami prawa:

  • Health, Safety,  and Quality (HSQ) Standards
  • Dangerous Goods Regulations ICAO/IATA DGR, IMO-IMDG, ADR, RID, ADN.
  • Krajowe regulacje prawne

Sieć  biur DGM rozumie trendy rynkowe i wspiera swoich klientów w zakresie ich potrzeb oraz wyzwań przed którym stają każdego dnia.

 

HISTORIA DGM:
Pobierz DGM Kalendarium (PDF)