Doradztwo

DGM oferuje szeroki zakres usług ukierunkowanych na potrzeby klientów. Dokonujemy analizy i oceny zagrożeń w odniesieniu do zdrowia, bezpieczeństwa i regulacji prawnych w zakresie obsługi towarów niebezpiecznych:

Doradzamy w następujących obszarach:

 • Transport lotniczy (IATA-DGR)
 • Transport morski (IMDG)
 • Transport kolejowy (RID)
 • Transport drogowy (ADR)
 • 49 CFR
 • Transport Multimodalny
 • DGSA Dangerous Goods Safety Adviser
 • Audyt towarów niebezpiecznych
 • Wdrażanie systemu zarządzania towarami niebezpiecznymi
 • SQAS (Safety and Quality Assessment Systems)
 • Hazard Risk Assessment
 • (M) SDS: Karty charakterystyki
 • Składowanie produktów chemicznych,
 • CLP,GHS
 • Procedury awaryjne,
 • Bezpieczeństwo.