Kurs ADR szkolenie dla kierowców

Kierowcy, którzy wożą towary niebezpieczne, muszą skończyć odpowiednie szkolenie ADR. Dzięki temu umieją obchodzić się z niebezpiecznymi towarami, wiedzą jak zabezpieczać ładunki i jak postępować w razie awarii lub nieprzewidzianych sytuacji.
Prowadzimy kursy ADR podstawowe, kursy doskonalące, kursy doradcy i inne. Po odpowiednim kursie możesz też pracować jako ekspert ds przewozu gazów albo ekspert ds przewozu chemikaliów.

Co to jest ADR

ADR to międzynarodowa umowa dotycząca drogowego transportu towarów niebezpiecznych, z francuskiego L’ Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route. Reguluje ona warunki:

 • pakowania towarów niebezpiecznych,
 • oznaczania ładunków niebezpiecznych,
 • oznaczania opakowań substancji niebezpiecznych,
 • badań technicznych,
 • manipulowania towarami,
 • przechowywania,
 • transportowania,
 • łączenia towarów niebezpiecznych,
 • szkolenia i wyposażenia osób,
 • warunków technicznych pojazdów, przewożących substancje niebezpieczne,
 • dokumentacji
 • ograniczeń w transporcie towarów niebezpiecznych.

Klasyfikacja towarów niebezpiecznych

W DGM Polska szkolimy w zakresie obsługi wszyskich klas towarów niebezpiecznych. Zgodnie z ADR są to:
1 – Materiały i przedmioty wybuchowe
2 – Gazy
3 – Materiały ciekłe zapalne
4.1 – Materiały stałe zapalne, materiały samoreaktywne oraz materiały wybuchowe stałe odczulone
4.2 – Materiały samozapalne
4.3 – Materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy zapalne
5.1 – Materiały utleniające
5.2 – Nadtlenki organiczne
6.1 – Materiały trujące
6.2 – Materiały zakaźne
7 – Materiały promieniotwórcze
8 – Materiały żrące
9 – Różne materiały i przedmioty niebezpieczne

Oznaczenia substancji niebezpiecznych

Poniżej prezentujemy wybrane oznaczenia, które zgodnie z ADR muszą być przymocowane na opakowaniach towarów niebezpiecznych. Wszystkie oznaczenia substancji niebezpiecznych można kupić w naszym sklepie.

etykieta UN materiały wybuchoweMateriały wybuchowe – klasa 1
etykieta UN gazy łatwopalneGazy palne – klasa 2.1
etykieta UN gazy niepalneGazy niepalne – klasa 2.2
etykieta UN gazy trującegazy trujące – klasa 2.3
etykieta UN ciecze palneCiecze palne – klasa 3
etykieta UN niebezpieczne w zetknięciu z wodąNiebezpieczne w zetknięciu z wodą – klasa 4.3
etykieta UN utleniająceUtleniające – klasa 5
etykieta UN trująceTrujące – klasa 6.1
etykieta UN zakaźneZakaźne – klasa 6.2
etykieta UN radioaktywneRadioaktywne – klasa 7
etykieta UN żrąceŻrące – klasa 8
etykieta UN niebezpieczneRóżne niebezpieczne – klasa 9

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o ADR, szkoleniach lub obsłudze towarów niebezpiecznych, zadzwoń do nas na (+48) 22 846 01 86 lub napisz: office@dgmpoland.pl.