W celu ułatwienia odpowiedniego zarządzania transportem towarów niebezpiecznych, DGM Poland oferuje szeroką gamę produktów takich jak: materiały (opakowania UN, nalepki, itp.), profesjonalne oprogramowanie do obsługi towarów niebezpiecznych, publikacje, wyposażanie do obsługi towarów niebezpiecznych, opakowania dla materiałów wybuchowych.

Wszystkie produkty są stale testowane przez pracowników DGM w codziennej działalności.