LogoDGOffice

W zarządzaniu towarami niebezpiecznymi priorytetem jest zmniejszenie lub zminimalizowanie ryzyka. DGOffice to oprogramowanie, które wspiera Cię w tym, do końca. Co więcej, pozwala skoncentrować się na tym, co chcesz lub musisz zrobić towarami niebezpiecznymi. Jednocześnie daje wgląd w informacje dotyczące tego co jest dozwolone, a co obowiązkowe w trakcie handlingu, magazynowania i transportu.

Dodatkowo oprogramowanie tworzy wymagane dokumenty i etykiety.  Program jest gwarancją postępowania zgodnego z przepisami. DGOffice.net to obszerny pakiet oprogramowania, które zawiera wszystko, co jest potrzebne do sprawnego zarządzania towarami niebezpiecznymi.

Z DGOffice.net pozwala na zaoszczędzenie czasu i pieniędzy, jednocześnie zmniejszając  ilość incydentów. Oprogramowanie można dostosowywać do swoich potrzeb, poprzez wybór najbardziej potrzebnych modułów. Wystarczy jedno kliknięcie, aby zmienić lub rozszerzyć pakiet.

Strona  poprzez ciągłą aktualizację pozostaje zgodna z obowiązującymi przepisami.