Kurs Dangerous Goods Regulations Category 6 – Initial

O kursie:

Bezpieczeństwo jest najważniejsze w przemyśle lotniczym: Upewnij się, że wiesz, jak czytać i stosować przepisy dotyczące transportu towarów niebezpiecznych drogą powietrzną. Przepisy te obejmują wymogi prawne, ograniczenia handlingowe, instrukcje pakowania, znakowania, etykietowania i dokumentacji, aby zapewnić bezpieczny transport towarów.Uzyskaj uprawnienia do akceptacji, handlingu oraz zatwierdzania przesyłek zawierających towary niebezpieczne, zgodne z aktualnym wydaniem instrukcji IATA DGR.

Forma kursu: 5 dniowy kurs prowadzony przez uprawnionego instruktora szkoły IATA.

Po ukończeniu tego kursu będziesz mógł:

 • Stosować przepisy zawarte w instrukcja IATA oraz weryfikować poprawnośc dokumentów przewozowych.
 • Wykonywać obowiązki związane z przyjmowaniem, magazynowaniem, załadunkiem oraz kontrolą towarów niebezpiecznych.
 • Poznać zakres odpowiedzialności prawnej związany z transportem towarów niebezpiecznych.

Zawartość kursu:

 • Interpretacja i przegląd aktualnego podręcznika IATA DGR
 • Obowiązki operatora i załadowcy
 • Wyjątki
  • Ilości wyłączone i ograniczone
  • Przepisy dodatkowe państw lub operatorów lotniczych
 • Klasyfikacja i identyfikacja
 • Wymagania dotyczące pakowania, znakowania i etykietowania
 • Załadunek materiałów radioaktywnych
 • Przeładunek, składowanie i procedury kontrolne i awaryjne
 • Dokumentacja: lotniczy list przewozowy, deklaracja nadawcy do towarów niebezpiecznych, powiadomienie kapitana

Pobierz cały harmonogram w języku angielskim

Szkolenie skierowane jest dla:

 • Akceptujących towar cargo oraz pracowników agencji
 • Przewoźników cargo i pracowników obsługi naziemnej
 • Osób odpowiedzialnych za bezpieczny transport towarów niebezpiecznych
 • Nadawców, agentów cargo, konsolidatorów, spedytorów

Uwaga: Ten kurs spełnia wymogi szkoleniowe dla pracowników wymienionych w kategorii 6 wg tabeli 1.5.A z IATA DGR.

Zasady zaliczenia:

Certyfikat IATA ukończenia szkolenia jest przyznawany uczestnikom uzyskującym 80% lub więcej na egzaminie podsumowującym. Specjalne wyróżnienie przyznawane jest uczestnikom uzyskującym 90%.