Kurs Dangerous Goods Regulations Category 6 – Recurrent

O kursie:

Odśwież swoje uprawnienia ICAO/IATA DGR, które są ważne tylko 24 miesiące. Bądź na bieżąco z najnowszymi przepisami IATA DGR.

Jest to obowiązkowe okresowe szkolenie, odświeżające uprawnienia co 24 miesiące. Kurs dostarcza wiedzy na temat aktualnych przepisów, wymogów prawnych, restrykcji handlingowych, instrukcji pakowania, znakowania, etykietowania oraz zmian w dokumentacji towarów niebezpiecznych. Szkolenie zgodne z aktualnym wydaniem instrukcji IATA DGR.

Forma kursu: 3 dniowy kurs prowadzony przez uprawnionego instruktora szkoły IATA.

Wymagania

Uczestnicy muszą posiadać ważny certyfikat DGR kategorii 6. Jeśli certyfikat jest starszy niż 2 lata, należy zarejestrować się na kurs 5 dniowy (DGR Category 6 Initial).

Po ukończeniu tego kursu będziesz mógł:

 • Stosować aktualne przepisy zawarte w instrukcja IATA oraz weryfikować poprawność dokumentów przewozowych.
 • Wykonywać obowiązki związane z przyjmowaniem, magazynowaniem, załadunkiem oraz kontrolą towarów niebezpiecznych.
 • Poznać zakres odpowiedzialności prawnej związany z transportem towarów niebezpiecznych.
 • Spełnić wymogi ICAO/IATA dotyczące posiadania aktualnych uprawnień

Zawartość kursu:

 • Interpretacja i przegląd aktualnego podręcznika IATA DGR
 • Obowiązki operatora i załadowcy
 • Wyjątki
  • Ilości wyłączone i ograniczone
  • Przepisy dodatkowe państw lub operatorów lotniczych
 • Klasyfikacja i identyfikacja
 • Wymagania dotyczące pakowania, znakowania i etykietowania
 • Załadunek materiałów radioaktywnych
 • Przeładunek, składowanie i procedury kontrolne i awaryjne
 • Dokumentacja: lotniczy list przewozowy, deklaracja nadawcy do towarów niebezpiecznych, powiadomienie kapitana

Pobierz cały harmonogram w języku angielskim

Szkolenie skierowane jest dla:

 • Akceptujących towar cargo oraz pracowników agencji
 • Przewoźników cargo i pracowników obsługi naziemnej
 • Osób odpowiedzialnych za bezpieczny transport towarów niebezpiecznych
 • Nadawców, agentów cargo, konsolidatorów, spedytorów

Uwaga: Ten kurs spełnia wymogi szkoleniowe dla pracowników wymienionych w kategorii 6 wg tabeli 1.5.A z IATA DGR.

Zasady zaliczenia:

Certyfikat IATA ukończenia szkolenia jest przyznawany uczestnikom uzyskującym 80% lub więcej na egzaminie podsumowującym. Specjalne wyróżnienie przyznawane jest uczestnikom uzyskującym 90%.